Endüstriyel mutfak planlaması

Blog Detay

Endüstriyel mutfak planlaması

Endüstriyel mutfak planlaması
Kategori: Endüstriyel Mutfak

Endüstriyel mutfak tasarımı; kendine özgü gereklilikleri olan ve profesyonelce planlanması gereken bir süreçtir. Başarılı bir endüstriyle mutfak tasarlamak sayısız ihtiyacın doğurduğu, sayısız detayı bir harmoni oluşturacak şekilde bir araya getirmeyi gerektirir. Ama öncelikler üzerinden bir genelleme yapmak gerekirse profesyonel bir mutfak kurulurken:

  • - Aletlerin yerleri, hareket alanları, depo alanları, pişirme alanları gibi mutfağın - bölümleri birbiriyle uyumlu ve en yüksek verimlilikte kullanım imkânı verecek şekilde tasarlanmalı;
  • - Endüstriyel mutfaklar günlük olarak yüksek volümde ve yoğunlukta yemek üretimi - yapılan yerler olduğu için üretiminde temizliği kolay, hijyenik materyaller tercih edilmeli. Ayrıca mutfak yerleşimi; mutfak çalışanları için temizliğe imkan tanıyacak pratiklikte tasarlanmalı.
  • - Profesyonel mutfaklar genel olarak gün boyu yoğun bir şekilde çalışan ve enerji tüketimi yoğun olan işletmelerdir hatta elektrik, doğalgaz vb enerji faturaları işletme masrafları arasında en büyük kalemlerden birini oluşturur. Bu sebeple bir endüstriyel mutfak kurulumunda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de enerji tüketimidir. Enerji tüketimi en az olan alet ve sitemler tercih edilmelidir. 
  • - Endüstriyel mutfaklar kar amaçlı işletmeler ya da işletmelerin parçaları oldukları için üretim kapasiteleri, müşteri sayıları ve ürünleri değişiklik gösterebilir. Profesyonel mutfaklar; oluşabilecek bu tip durumlara direkt ya da ufak değişikliklerle adapte olabilecek şekilde planlamalıdır. 

Endüstriyel mutfaklar kurulurken dikkate alınması gereken yukarda belirttiğimiz gibi ve daha da detaylandıra bileceğimiz pek çok unsur vardır. Fakat tüm bunların arasında kendisine ayrıca bir parantez açılması gereken ve profesyonel bir mutfak için en önemli gerekliliklerden biri de güvenliktir.

Öncelikle güvenlik konusunu başka bir yazımızda tek tek ve detaylı olarak sizinle paylaşacağımızı belirtelim. Bu yazı da güvenlik konusuna genel olarak değineceğiz.

Profesyonel mutfaklarda; mutfağın her bölümü, kendilerine özgü güvenlik sorunlarına yol açabilir. Temizlik, Servis, Yemek Hazırlama, Pişirme ve Depolama Saklama bölümlerinin her biri kendine özgü güvenlik tehlikesi potansiyeline sahiptir.  Kaygan zemin, kesici mutfak aletleri, pişirme noktaları, temizlik kimyasalları vb birçok tehlike en ufak bir dikkatsizlikte ortaya çıkmak için mutfaklarda kendini saklar. Bu nedenle endüstriyel mutfak kurulumlarında güvenlik önlemleri öncelikli olarak dikkat edilmesi ve planlaması gereken unsurlardandır.

Posted by